Wszystkie nowe towary dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Dodatkowo na wszystkie ramy rowerów obowiązuje 60-miesięczna gwarancja.

WARUNKI REKLAMACJI

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu oraz w przypadku rowerów, także karta gwarancyjna z wykonanym przeglądem zerowym i przeglądami rocznymi.
Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz te, które uległy naturalnemu zużyciu nie podlegają reklamacji.
Wszelkie przeróbki towarów powodują utratę prawa do reklamacji.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

1. Wypełnij formularz reklamacyjny (pobierz Formularz reklamacji).
2. Odeślij reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacji na adres: BDG ul. Żwirowa 8, 87-100 Toruń, z dopiskiem "Reklamacja".
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez BDG.

Klient wysyła reklamowany towar na swój koszt. BDG nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru do Klienta ponosi BDG.