WARUNKI REKLAMACJI

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu oraz w przypadku rowerów, także karta gwarancyjna z wykonanym przeglądem zerowym i przeglądami rocznymi.
Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz te, które uległy naturalnemu zużyciu nie podlegają reklamacji.
Wszelkie przeróbki towarów powodują utratę prawa do reklamacji.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

1. Wypełnij formularz reklamacyjny (pobierz Formularz reklamacji).
2. Odeślij reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacji na adres: BDG ul. Żwirowa 8, 87-100 Toruń, z dopiskiem "Reklamacja".
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez BDG Maria Daniszewska.

Klient wysyła reklamowany towar na swój koszt. BDG Maria Daniszewska nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru do Klienta ponosi BDG Maria Daniszewska.